Informatie voor inwoners Overbetuwe over decentralisaties

22-01-2014 09:58
 
 
 
Geachte partner van de gemeente Overbetuwe,
 
We staan allemaal voor een druk en spannend jaar omdat vanaf 1 januari 2015 de decentralisaties van (een deel van de) AWBZ, jeugdzorg en de participatiewet een feit zijn. Gemeente Overbetuwe steekt in 2014 veel energie in het informeren van inwoners over de decentralisaties. Dat doen we met de publiekscampagne 'Overbetuwe verbindt' die we op dit moment opstarten. We willen u als partner vragen om ons te helpen bij (de verspreiding van) enkele middelen uit deze campagne.
 
Samenwerken in communicatie met inwoners: Nieuwsbrief
Eind december 2013 viel bij alle inwoners de nieuwsbrief 'Overbetuwe Verbindt' in de brievenbus (zie bijlage). Als u - of uw clienten - de nieuwsbrief graag willen ontvangen, dan graag aanmelden via www.overbetuwe.nl/decentralisaties voor de digitale nieuwsbrief. Het is voor inwoners/ clienten die geen internet hebben mogelijk om een geprint exemplaar te ontvangen. Zij kunnen bellen met de gemeente Overbetuwe 0481-362 300.
 
Samenwerken in communicatie met inwoners: Voorlichtingspool
 
 
 
Natuurlijk is de nieuwsbrief niet de enige manier om inwoners te informeren. We willen vooral de dialoog met hen aangaan in zogenaamde rondetafelgesprekken: door aan te sluiten bij bestaande bijeenkomsten en door het organiseren van speciale bijeenkomsten. We willen daarvoor graag een voorlichtingspool opzetten met diverse mensen van diverse partijen. Als u op het symposium van 8 oktober 2013 aanwezig was, heeft u daar al wat over gehoord. Gelukkig hebben enkele mensen zich al aangemeld om deel uit te maken van deze voorlichtingspool.Maar om echt van start te kunnen gaan, hebben we nog veel meer mensen nodig. Mensen die in 'normale mensentaal' een gesprek kunnen en willen voeren met een kleine groep inwoners. Die hen kunnen uitleggen dat we allemaal op een andere manier gaan werken. Dat iedereen een groter beroep (moet) gaat doen op hun sociale netwerk. We zoeken dus mensen die een gesprek willen aangaan, zonder dat er een antwoord is op de vraag 'Wat betekent dit voor mij?' omdat we allemaal maatwerk gaan bieden.
Zou iemand uit uw organisatie deel uit willen maken van deze voorlichtingspool? De maximale inzet is een keer per maand ongeveer 2 uur.
 
Samenwerken in communicatie met inwoners: afspraak met communicatieadviseurs
In 2014 hebben we als partners een gezamenlijk doel: inwoners/ clienten/ klanten zo goed mogelijk informeren over de veranderingen. Om de campagne zo stevig mogelijk neer te zetten, nodigen we binnenkort enkele communicatieadviseurs uit om samen na te denken over hoe we elkaar kunnen versterken in onze communicatie met deze doelgroep. Als we daarvoor uw communicatieadviseur mogen uitnodigen, mogen we dan een naam en mailadres?
 
Samenwerking met u als partner: interessante documenten
Natuurlijk staan niet alleen inwoners centraal in onze communicatie. Ook u als partner willen we graag betrokken houden, los van de een-op-een contacten die er zijn. Op 4 februari 2014 besluit de gemeenteraad van Overbetuwe over de kaderstellende nota met daarin de uitgangspunten voor de decentralisaties (zie bijlage). Hierin staan dezelfde uitgangspunten die we met u hebben besproken tijdens het symposium van 8 oktober 2013. Daarnaast zit bij deze mail de Wmo-monitor als bijlage met daarin recente cijfers die ook voor uw organisatie interessant kunnen zijn.
Op dit moment denken we nog na over andere manier om met elkaar in contact te blijven. Mocht u suggesties hebben: we horen deze graag!
 
Vriendelijke groeten en alvast bedankt voor uw medewerking!
 
Marjon Stellingwerf (coordinator decentralisaties Overbetuwe) en Maike Weenink (communicatieadviseur decentralisaties)
 
 

Met vriendelijke groet,

Maike Weenink
Communicatieadviseur

Team Advies-Communicatie
Gemeente Overbetuwe
Postbus 11
6660 AA ELST
Telefoon (0481) 362 393
Fax (0481) 372 482
E-mail
m.weenink@overbetuwe.nl
Website www.overbetuwe.nl

20131018 Rapportage decentralisatiemonitor Overbetuwe.pdf (1612620)

Decentralisatienota huisstijl.pdf (416924)

Nieuwsbrief Overbetuwe verbindt december 2013.pdf (163010)

 

Nieuws

28-10-2021 16:55
        “Vanaf volgende week worden de Overbetuwe Doet waardecheques van €7,50 weer bezorgd in heel Overbetuwe. Dit is geld van de gemeente dat inwoners mogen besteden aan een initiatief naar keuze. Ga naar OverbetuweDoet.nl, hét platform voor bewonersinitiatieven....
25-10-2021 13:29
Buurtverbinders Overbetuwe vieren hun 1ste lustrum.   Wat begon als een burgerinitiatief is uitgegroeid tot een onlineplatform, waar op èèn plek alles te vinden is wat er in de Overbetuwe te doen is. Het moest een onlineontmoetingsplek worden voor alle bewoners, organisaties, bedrijven en...
30-09-2021 17:02
Heb je een goed idee voor jouw buurt? Dit is het moment om het aan te melden en nog mee te sparen!   Tussen 2 en 13 november worden namelijk de nieuwe Overbetuwe Doet waardecheques van €7,50 weer bezorgd. Vanaf dat moment kun je meesparen. Denk aan een gezellige buurtactiviteit, fleur de...
15-06-2021 09:37
Beste mevrouw, meneer,   Vanavond wordt bijgaande brief bezorgd bij de direct omwonenden van Sportpark De Helster. Van de gemeente kreeg ik de tip om deze brief ook met u als wijkplatform te delen. Als GGD Gelderland-Midden waarderen we het als u hieraan in uw communicatie aandacht aan...
12-04-2021 14:53
Zet de Overbetuwe Doet waardecheque in voor jouw buurt! Rond deze tijd (in Elst tussen 16 en 20 april) ontvang je de Overbetuwe Doet waardecheque van € 7,-. Met het doneren van deze cheque help je initiatieven in je buurt of dorp.   Gebruik de cheque vóór 25 mei 2021 anders vervalt de waarde....
19-03-2021 14:56
  Buurtbus 556 Overbetuwe rijdt weer per maandag 29 maart 2021.   Goed nieuws voor u als reiziger, en onze vrijwilligers. Buurtbus 556 Overbetuwe hervat op 29  maart 2021 de dienst weer.   Wij rijden direct onze normale dienstregeling weer, via onze normale route. Voor de eerste...
05-03-2021 13:39
    Nieuw Kwaliteitsplan Openbare Ruimte Overbetuwe U heeft meegedacht over de inrichting en beheer van de openbare ruimte en daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan de opstelling van het...
05-03-2021 08:58
Heb je een goed idee om de buurt leuker, mooier of beter te maken? Dan is dit een goed moment om jullie idee aan te melden op OverbetuweDoet.nl. Tussen 9 en 20 april worden de Overbetuwe Doet waardecheques van €7,- weer bezorgd in heel Overbetuwe. Dit is geld van de gemeente dat inwoners mogen...
05-01-2021 11:09
          De HUISKAMER VAN ELST heeft jullie hulp nodig. In december j.l. hebben we het predikaat Kernmetpit ontvangen. Nu gaan we voor de nominatie Gouden Pit! Deze gouden pit wordt jaarlijks uitgereikt aan het project dat landelijk het meest gewaardeerd...
19-12-2020 13:55
    Tweede ronde Overbetuwe Doet 2020 Eind oktober vielen de Overbetuwe Doet waardecheques op de deurmat. Tot 1 december konden de cheques geactiveerd worden. In heel Overbetuwe werden ruim 20.000 waardecheques van €7,50 verstuurd waarvan maar liefst 45% gebruikt is. In ons dorp...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Contact