Nieuwsbrief IKP Openbare Ruimte - maart 2021

05-03-2021 13:39
   
Nieuw Kwaliteitsplan Openbare Ruimte Overbetuwe
U heeft meegedacht over de inrichting en beheer van de openbare ruimte en daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan de opstelling van het Integraal Kwaliteitsplan Openbare Ruimte.
 
De gemeenteraad van Overbetuwe heeft op 23 februari 2021 unaniem het Integraal Kwaliteitsplan Openbare Ruimte aangenomen. Hiermee wordt voor zowel het bestuur, de organisatie en de inwoners vastgelegd wat men mag verwachten van de openbare ruimte en waar de organisatie controle op uitoefent en op stuurt.
 
Vervolg
Het college heeft de voorkeur uitgesproken voor het onderhoudsniveau ‘Basis op orde’ en wil € 200.000,- per jaar uittrekken voor de realisatie van de zes ambities. In de raadsvergadering van 6 juli 2021 kiest de raad voor het uit te voeren onderhoudsscenario en de beschikbare financiële middelen voor de ambities. Voor vervangingen wordt dit jaar een meerjarenplan opgesteld.
De uitvoer van het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte start in 2022.
 
Het plan
U kunt het Integraal kwaliteitsplan en een samenvatting daarvan lezen op de website van de gemeente.
 
Integraal Kwaliteits Plan Openbare Ruimte

Publiekssamenvatting Integraal Kwaliteits Plan Openbare Ruimte

Contact
Heeft u vragen? Neem dan contact op met B. Colen, via b.colen@overbetuwe.nl of via telefoonnummer 14 0481.
 
   

 

Nieuws

15-03-2013 13:08
Gemini viert 40 jarig jubileum   Op 11 mei a.s. viert volleybalvereniging Gemini uit Elst haar 40 jarig jubileum. Dit heugelijke feit wordt onder andere gevierd met een knallend jubileumfeest voor leden, oud-leden, sponsoren en supporters.    Dit feest is voor jong en oud de...
28-02-2013 19:36
    LET OP – ATTENTIE – BELANGRIJK !!!!!   Wij willen de bewoners van Elst Noord er even op attent maken dat op zaterdag 9 maart a.s. weer de Landelijke Opschoondag wordt georganiseerd.   Ook het Wijkplatform Elst Noord zal proberen een steentje bij te dragen aan deze hopelijk...
08-02-2013 17:03
Hallo bewoners van Elst Noord, Wij (de Stuw – de Driestroom – Leefbaarheidgroep Koninginnebuurt – Wijkplatform Elst Noord) hebben op 7 februari een soort vergadering cq bijeenkomst gehad over de toekomst van het Triade gebouw. Zoals u inmiddels wel begrepen heb door middel van de nieuwsbrief, gaat...
10-11-2012 11:35
Hallo Ruud (Stuw)   Namens ons en het Wijkplatform Elst Noord, nogmaals bedankt voor de uitnodiging die wij mochten ontvangen voor het vrijwilligersfeest, dat door de Stuw in samenwerking met Tejatermakers was georganiseerd.   Wij vonden het een fantastische avond, mede door de...
08-11-2012 17:14
November is voor de vierde keer op rij omgedoopt tot Drugsmaand. Een maand waarin extra aandacht is voor het onderwerp drugs, om zo de aandacht erop te vestigen en aan te zetten tot gesprek en discussie en het creëren van momenten van zelfreflectie. De Drugsmaand is een initiatief vanuit het...
28-10-2012 13:30
Elst 27 oktober 2012.     Geachte dames en heren,     Het is ze weer gelukt, ondanks enkele aanpassingen in de vraagstelling door de organisatie heeft het Team van het Wijkplatform Elst Noord wederom beslag weten te leggen op de eerste prijs van de Grote Elster Dorps...
27-10-2012 11:10
Geachte dames en heren.   Door verschillende oorzakken worden er wat datums verzet. Dinsdag 30 oktober wordt 20 november en 27 november komt te vervallen en de laatste vergadering van 2012 blijft 18 december.
<< 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Contact